18. Područna služba za statistiku Split

Područna služba za statistiku Split obavlja poslove iz svoga djelokruga na području Splitsko-dalmatinske, Šibensko-kninske, Zadarske i Dubrovačko-neretvanske županije.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Područne službe za statistiku Split određuje se samostalni izvršitelj u Visu za područje Grada Visa i Grada Komiže, Grada Hvara, Grada Stari Grad, Općine Jelsa i Općine Sučuraj.
Iznimno, po potrebi i nalogu nadređenih, samostalni izvršitelj u Visu obavlja poslove i na području Grada Splita.
Za obavljanje poslova iz djelokruga Područne službe za statistiku Split ustrojavaju se:
18.1. Ispostava Šibenik za područje Šibensko-kninske županije.
Za obavljanje poslova iz djelokruga Ispostave Šibenik određuju se samostalni izvršitelji u Zadru za područje Zadarske županije.
18.2. Ispostava Dubrovnik za područje Dubrovačko-neretvanske županije.