12. Samostalna služba za provedbu projekata

Samostalna služba za provedbu projekata obavlja poslove vezane za pripremu, koordinaciju provedbe i praćenja projekata financiranih iz sredstava EU i drugih inozemnih izvora, uključujući i projekte za pružanje tehničke pomoći drugim zemljama, u suradnji s ustrojstvenim jedinicama Zavoda i ostalim tijelima uključenim u provedbu i praćenje provedbe projekata. Koordinira poslove u vezi s pripremom i izradom projektne dokumentacije te planiranja prihoda i rashoda EU projekata po svim izvorima financiranja u skladu s predviđenom dinamikom izvršavanja projekata; sudjeluje u postupcima nabave i izradi ugovora za projekte koji se financiraju iz sredstava EU te sredstava međunarodnih organizacija, uključujući darovnice; poslove vezane za administrativno i financijsko praćenje provedbe projekata; zaprima, vodi i čuva svu dokumentaciju u vezi s aktivnostima Službe. Obavlja poslove vezane za administrativno i financijsko praćenje pružanja tehničke pomoći iz područja statistike u inozemstvu. Surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama i drugim stručnim tijelima na nacionalnoj i međunarodnoj razini u obavljanju poslova iz svoga djelokruga. Sudjeluje u izradi strateških i programskih dokumenata iz svoga djelokruga. Provodi aktivnosti vezane uz razvoj sustava unutarnjih kontrola u svom djelokrugu te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.