Javna nabava

Državni zavod za statistiku kao javni naručitelj obveznik je primjene Zakona o javnoj nabavi te za sklapanje ugovora i okvirnih sporazuma provodi odgovarajuće postupke nabave predviđene tim Zakonom.

SUKOB INTERESA
Na temelju članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (NN, br. 120/16.), objavljujemo da je Državni zavod za statistiku u sukobu interesa sa sljedećim gospodarskim subjektima:
  • ANA, proizvodni i trgovački obrt, vl. Viktorija Brković, Tarska 30B, Zagreb
  • AMFORA, obrt za ugostiteljstvo, turizam i trgovinu, Anđelko Mandac, Dolac 2, Zagreb
  • ORA ADRIATICA d.o.o., Kruge 48, Zagreb.

PROPISI
PLAN NABAVE
Plan nabave i njegove izmjene objavljeni su u skladu s člankom 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN, br. 101/17., 144/20.) na internetskim stranicama https://eojn.nn.hr/Oglasnik.
Arhiva​

REGISTAR UGOVORA
Registar ugovora i njegove izmjene objavljeni su u skladu s člankom 7. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN, br. 101/17., 144/20.) na internetskim stranicama https://eojn.nn.hr/Oglasnik.
Arhiva

PRETHODNO SAVJETOVANJE
Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima objavljuje se u skladu s člankom 11. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN, br. 101/17., 144/20.) na internetskim stranicama https://eojn.nn.hr/Oglasnik.