1. Kabinet glavnog ravnatelja

Kabinet glavnog ravnatelja obavlja stručne, protokolarne i administrativne poslove za glavnog ravnatelja i zamjenika glavnog ravnatelja; koordinira službene poslove s Hrvatskim saborom, Vladom Republike Hrvatske, drugim državnim tijelima, tijelima državne uprave i pravnim osobama s javnim ovlastima; organizira, priprema i koordinira poslove vezane za komunikaciju i sudjelovanje glavnog ravnatelja i zamjenika glavnog ravnatelja u radu tijela Europske unije (u daljnjem tekstu: EU) i drugih međunarodnih tijela; obavlja poslove odnosa s javnošću i poslove koji se odnose na komunikaciju i prezentaciju aktivnosti Zavoda u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama; koordinira poslove koji obuhvaćaju djelokrug svih ustrojstvenih jedinica Zavoda; obavlja poslove u vezi s predstavkama i pritužbama pravnih i fizičkih osoba; priprema odgovore na zastupnička pitanja; obavlja stručne i administrativne poslove vezane za rad Statističkog savjeta Republike Hrvatske te druge poslove za službene potrebe glavnog ravnatelja i zamjenika glavnog ravnatelja.