17. Područna služba za statistiku Rijeka

Područna služba za statistiku Rijeka obavlja poslove iz svoga djelokruga na području Istarske, Primorsko-goranske, Karlovačke i Ličko-senjske županije.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Područne službe za statistiku Rijeka ustrojavaju se:
17.1. Ispostava Pula za područje Istarske županije.
17.2. Ispostava Karlovac za područje Karlovačke i Ličko-senjske županije.
Za obavljanje poslova iz djelokruga Ispostave Karlovac određuju se samostalni izvršitelji u Ogulinu za područje Karlovačke županije i samostalni izvršitelji u Senju za područje Ličko-senjske županije.