Odbor za sustav službene statistike Republike Hrvatske

Odbor za sustav službene statistike Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Odbor) je koordinacijsko tijelo sustava službene statistike Republike Hrvatske sastavljeno od predstavnika nositelja službene statistike.
 
Zadaća Odbora jest uspostava odgovarajućih sustava za učinkovitu suradnju i koordinaciju između nositelja službene statistike radi postizanja učinkovitosti i kvalitete pri razvoju, proizvodnji i diseminaciji službene statistike u Republici Hrvatskoj, posebno u vezi s određivanjem metodoloških osnova za provedbu statističkih istraživanja te poboljšanjem usklađenosti proizvodnje i diseminacije službene statistike u skladu s temeljnim načelima službene statistike utvrđenima propisima iz područja statistike, Temeljnim načelima službene statistike Ujedinjenih naroda i Kodeksom prakse europske statistike.
 
Odborom predsjeda glavni ravnatelj Zavoda, a članovi su rukovoditelji ustrojstvenih jedinica nositelja službene statistike koje su nadležne za obavljanje poslova službene statistike iz djelokruga nositelja službene statistike.

Odbor je osnovan 12. srpnja 2021.
Važeća Odluka o osnivanju Odbora za sustav službene statistike od 15. lipnja 2023.
Članovi su na prvoj sjednici donijeli Poslovnik o radu Odbora.
 

Informacije o održanim sjednicama Odbora

 

Arhiva