Kodeks prakse europske statistike

Službena europska statistika regulirana je načelima Kodeksa prakse europske statistike, koji teži postići kvalitetu i vjerodostojnost podataka. Taj Kodeks temelji se na 15 načela koja obuhvaćaju institucijsko okružje, statističke proizvodne procese i statističke rezultate. Za svako načelo skup pokazatelja dobre prakse daje odrednicu za ocjenu primjene Kodeksa.

Kriteriji kvalitete europske statistike definirani su europskim statističkim pravom odnosno Uredbom (EZ) br. 223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj statistici (članak 12.). Statistička tijela, koja prema Uredbi obuhvaćaju Eurostat, nacionalne statističke urede i druga nacionalna tijela odgovorna za razvoj, proizvodnju i diseminaciju europske statistike, obvezuju se pridržavati Kodeksa. Načela Kodeksa su, zajedno s općim načelima upravljanja kvalitetom, zajednički okvir kvalitete ESS-a.