Što je ESS?

Još od samih početka Europske zajednice bilo je očigledno da se odluke te planiranje i provedba politika Zajednice moraju temeljiti na pouzdanoj i usporedivoj statistici. ESS izgrađen je postupno radi pružanja usporedive statistike na razini EU-a.

ESS je partnerstvo između nositelja statistike EU-a, Eurostata i nacionalnih statističkih ureda te ostalih nacionalnih statističkih autoriteta odgovornih za razvoj, proizvodnju i diseminaciju europske statistike u svakoj državi članici. Partnerstvo uključuje države EEA i Efte.

Države članice prikupljaju podatke i kompiliraju statistiku za nacionalne potrebe i potrebe EU-a. ESS funkcionira kao mreža u kojoj Eurostat usklađuje statistike u bliskoj suradnji s nacionalnim statističkim uredima. ESS je uglavnom usredotočen na statistike za područja politika EU-a. S obzirom na sve širi obuhvat europskih politika, širi se i obuhvat europske statistike na brojna tematska područja.

Aktivnosti ESS-a uključuju i suradnju sa državama koje nisu članice EU-a, a žele, u kontekstu nacionalne službene statistike, usvojiti europske standarde. Navedena suradnja iznimno je važna za države koje teže članstvu u EU. Suradnja ESS-a pridonosi i razvoju međunarodne statistike.

Na ESS-ovim internetskim stranicama nalaze se sljedeće informacije:
  • zanimljive informacije koje se odnose na sve ESS-ove partnere, kao što su sastanci, najave događaja i konferencija, mogućnosti za obuku, slobodna mjesta i publikacije
  • korporativni podaci o ESS-ovim partnerima, kao što su njihova organizacijska struktura, podaci vezani za menadžment i praktične informacije.