Prva sjednica Odbora

Prva sjednica Odbora za sustav službene statistike Republike Hrvatske, koordinacijskog tijela sastavljenog od predstavnika nositelja službene statistike, održana je 3. lipnja 2022. u Zagrebu.
Odborom predsjeda gospođa Lidija Brković, glavna ravnateljica Državnog zavoda za statistiku, dok su članovi rukovoditelji ustrojstvenih jedinica nositelja službene statistike koje su nadležne za obavljanje poslova službene statistike iz djelokruga nositelja: gospodin Tomislav Galac, predstavnik Hrvatske narodne banke, gospođa mr. sc. Ivana Radeljak Novaković, predstavnica Ministarstva financija, gospodin doc. dr. sc. Ranko Stevanović, prim. dr. med., predstavnik Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, gospođa Đurđica Požgaj, predstavnica Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja te gospodin Krešimir Jakuš, predstavnik Ministarstva poljoprivrede, kojeg je na ovoj sjednici zamijenio gospodin Mario Jurašić.
 
Članovi su na prvom sastanku Odbora usvojili Poslovnik o radu Odbora te razmijenili vrlo korisna iskustva u praksi proizvodnje službene statistike. Predsjednica Odbora informirala je članove o međunarodnim aktivnostima, a posebice onima u okviru Europskoga statističkog sustava (ESS-a) te smjeru njegova daljnjeg razvoja. Članovi su informirani i raspravljali su o predstojećim aktivnostima i zadaćama nacionalnoga statističkog sustava, posebice o predstojećemu trećem krugu Peer Reviewa, stručnoj ocjeni usklađenosti nacionalnih statističkih institucija i Europskoga statističkog sustava (ESS-a) s Kodeksom prakse europske statistike (KoP-om). Posjet stručnih ocjenjivača održat će se u ožujku 2023., čemu prethodi intenzivna priprema cjelokupnoga nacionalnoga statističkog sustava.
 
Članovi Odbora iskazali su izniman interes za jačanje suradnje i rješavanje izazova u modernizaciji procesa, ali i održavanju i jačanju kvalitete proizvodnje službene statistike, na zadovoljstvo širokoga kruga korisnika.