Četvrta sjednica odbora

Četvrta sjednica Odbora održana je 5. srpnja 2023. u Državnom zavodu za statistiku.
 
Sudjelovali su predstavnici svih nositelja službene statistike.
 
Na dnevnom redu bile su četiri točke:
  1. Prihvaćanje zapisnika s treće sjednice, održane 15. lipnja 2023.
  2. Diseminacija službene statistike
  3. Revizija klasifikacije NACE Rev. 2.1 i izrada Nacionalne klasifikacije djelatnosti 2025. - NKD 2025
  4. Razno.
 
Pod drugom točkom dnevnog reda predstavljene su obveze nositelja službene statistike u diseminaciji statističkih podataka, odnosno sve aktivnosti koje se odnose na predstavljanje rezultata službene statistike široj javnosti.
 
Te obveze proizlaze iz pravnog okvira koji obuhvaća Uredbu (EZ) br. 223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj statistici, Zakon o službenoj statistici, Temeljna načela službene statistike unutar regije te Kodeks prakse europske statistike.
 
Ključni elementi o kojima je važno voditi brigu pri diseminaciji službene statistike jesu povjerljivost, rokovi i dostupnost.

Za potrebe daljnjeg uređenja i standardizacije područja diseminacije službene statistike Državni zavod za statistiku donio je Politiku diseminacije, koja je i objavljena na njegovim internetskim stranicama.
 
Članovi su raspravljali o primjerima u praksi o komunikacijskim kanalima za diseminaciju podataka, medijima objavljivanja statističkih podataka, važnosti metodoloških objašnjenja radi boljeg razumijevanja podataka te sprječavanje pogrešnih tumačenja, o omogućivanju jednakog pristupa za sve korisnike i dr. Državni zavod za statistiku sve podatke/Priopćenja objavljuje na dva jezika, a svi podaci dostupni na internetskim stranicama besplatni su za korisnike.
 
Posebno je istaknuta odredba članka 59. Zakona o službenoj statistici, kojom je određeno da statistički podaci moraju biti dostupni svim korisnicima na isti način i u isto vrijeme. Stoga korisnici nemaju pravo pristupa statističkim podacima prije njihova službenog objavljivanja, odnosno, nema privilegiranih korisnika.

Objašnjeni su obveza, svrha i način vođenja Kalendara objavljivanja statističkih podataka, što vrijedi za sve nositelje službene statistike. Na primjeru Kalendara Državnog zavoda za statistiku objašnjene su mogućnosti koje imaju korisnici u pristupu podacima i drugim informacijama kao što su vijesti i druge korisne informacije o sustavu službene statistike. Osim najave rokova objavljivanja podataka, Kalendarom je potrebno predvidjeti i mogućnosti naknadnih izmjena, što je potrebno definirati pravilima.

Zaključeno je da svi nositelji trebaju imati Kalendar objavljivanja statističkih podataka te Politiku diseminacije kojom će detaljno urediti pravila diseminacije. Državni zavod za statistiku pružit će svu potrebnu podršku i pomoć drugim nositeljima.

Članovi su raspravljali o načinima objavljivanja neplaniranih objava i ispravaka podataka te se dogovorili o tome da bi svi trebali imati zajednički pristup. Stoga svaki nositelj može imati svoju politiku diseminacije, prilagođenu njegovim potrebama, no sve moraju biti usklađene.

Najavljena su daljnja planirana unaprjeđenja internetskih stranica DZS-a i pristupa podacima za korisnike. Vrlo važan korak u tom procesu jest uvođenje diseminacijske baze. Njome bi se omogućila interoperabilnost podataka koji se trenutačno objavljuju u više različitih medija objavljivanja (PC-Axis, STS baze, Priopćenja, Excel - Statistika u nizu i dr).
Zaključno je dogovoreno da će se radi daljnje harmonizacije sustava te provođenja preporuke Peer reviewa broj 15. planirati i stvoriti preduvjeti da informacije o podacima koje proizvode i objavljuju ONAs-i na svojim internetskim stranicama budu dostupne i na internetskim stranicama DZS-a. Članovi su razgovarali o tehničkim mogućnostima i izazovima u povezivanju internetskih stranica DZS-a i ONAs-a, odnosno na lokacije na kojima se objavljuju podaci.
 
Pod trećom točkom dnevnog reda predstavljena je Revizija klasifikacije NACE Rev. 2.1 i izrada Nacionalne klasifikacije djelatnosti 2025. - NKD 2025.
Razlog revizije Nacionalne klasifikacije djelatnosti (NKD 2025.) jest usklađivanje s novom revidiranom NACE Rev 2.1. od lipnja 2022 i omogućivanje međunarodne usporedivosti statističkih podataka. Europska komisija u listopadu 2022. prihvatila je novu strukturu donošenjem Delegirane uredbe Komisije (EU) 2023/137. Primjena NACE-a Rev. 2.1 u registrima obvezna je od 1. siječnja 2025., a o datumima primjene u statističkim istraživanjima još se raspravlja.

Predstavljen je Međunarodni sustav klasifikacija djelatnosti i proizvoda, provedena usporedba strukture NACE Rev. 2 i NACE Rev. 2.1. te je obrazložen niz aktivnosti koje je potrebno provesti za uspješnu reviziju NKD-a, odnosno NKD 2025. Predstavljena je organizacijska struktura u cjelokupnom procesu te terminski plan provedbe svih aktivnosti. Ključni koraci u procesu izrade klasifikacije NKD 2025. jesu: izrada nacrta NKD-a 2025. (do lipnja 2023.), informiranje javnosti, konzultacije s vanjskim korisnicima, usklađivanje mišljenja i izrada konačnog nacrta (srpanj - rujan 2023.), izrada alata za primjenu NKD-a 2025. te izrada tablica veza (do kraja 2023.), izrada i donošenje pravnog okvira za uvođenje NKD -a2025. (kraj 2023. - početak 2024.), objava u Narodnim novinama (do kraja 2024.), prešifriranje poslovnih subjekata, obuka, izrada publikacija te priprema za ažuriranje registra (do kraja 2024.), ažuriranje registra i provođenje obuke korisnika (2025.). Provedba tih aktivnosti ovisi i o Eurostatovim uputama, koje se očekuju radi poduzimanja daljnjih koraka.

Što se tiče uvođenja i primjene NKD-a 2025., planira se pet godina primjenjivati dvostruko šifriranje prema klasifikacijama NKD 2007. i NKD 2025.