Treća sjednica Odbora

Treća sjednica Odbora održana je 15. lipnja 2023. u Državnom zavodu za statistiku.
 
Sudjelovali su predstavnici svih nositelja službene statistike.
 
S obzirom na to da su neki nositelji predložili nove predstavnike, glavna ravnateljica Državnog zavoda za statistiku donijela je novu Odluku o osnivanju Odbora za sustav službene statistike Republike Hrvatske.
 
Na dnevnom redu bilo je nekoliko tema, među kojima je najveća pozornost usmjerena na Nacrt Izvještaja o Stručnoj ocjeni usklađenosti s Kodeksom prakse europske statistike te na daljnji razvoj kvalitete službene statistike u nacionalnome statističkom sustavu (NSS).
 
U vezi s postupkom Stručne ocjene usklađenosti s Kodeksom prakse europske statistike 2021. – 2023., NSS je u proteklih godinu dana znatan angažman posvetio pripremi upitnika za samoprocjenu te pripremama za posjet stručnog tima u razdoblju od 13. do 17. ožujka 2023. U postupku stručne ocjene sudjelovalo je četiri od šest institucija NSS-a: Državni zavod za statistiku, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Ministarstvo gospodarstva i održivoga razvoja te Ministarstvo poljoprivrede. Hrvatska narodna banka i Ministarstvo financija iz opravdanih razloga nisu sudjelovali.
 
Postupak je rezultirao nacrtom Izvještaja o Stručnoj ocjeni, koji je NSS zaprimio u travnju, te je u svibnju 2023. dostavio svoja mišljenja i očitovanja Stručnom timu. Nakon dovršavanja i objave Izvješća zadaća NSS-a u predstojećem razdoblju bit će donošenje konkretnih mjera unaprjeđenja na temelju preporuka, a njihovu će provedbu Eurostat pratiti u godišnjoj dinamici.
 
NSS je ocijenio da je cijeli postupak Stručne ocjene bio vrlo zahtjevan, no jednako tako i koristan, a preporuke su ocijenjene kao poticajne i usmjerene na daljnji razvoj sustava. Upravo su predstojeće aktivnosti bile predmet rasprave članova i dogovora da se što prije pristupi provedbi spomenutih preporuka.
 
Budući da je kvaliteta okosnica proizvodnje službene statistike, o toj se temi razgovaralo pod zasebnom točkom dnevnog reda.
Održana je prezentacija ''Upravljanje kvalitetom u statističkom sustavu''. Objašnjen je okvir za upravljanje kvalitetom na razini EU-a te na nacionalnoj razini. Članovi su se dogovorili da će izraditi Nacionalne smjernice za osiguranje kvalitete u Nacionalnom statističkom sustavu do kraja 2023.
 
Konstatirano je također da svi nositelji izrađuju izvještaje o kvaliteti za statističke aktivnosti koje provode prema Godišnjemu provedbenom planu statističkih aktivnosti te ih redovito dostavljaju u Eurostat. Dogovoreno je da će se izvještaji o kvaliteti ubuduće objavljivati i na nacionalnoj razini, na mrežnim stranicama nositelja, radi informiranja korisnika i javnosti o primjeni visokih standarda kvalitete na svim razinama statističkih procesa.
 
Na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku redovito se objavljuju Izvještaji o kvaliteti prema statističkim područjima (gov.hr) o statističkim aktivnostima koje Zavod provodi. Na sjednici je dogovoreno da će se raditi na tome da se u spomenutoj rubrici objavljuju i izvještaji o kvaliteti o statističkim aktivnostima cijeloga nacionalnoga statističkog sustava.