Druga sjednica odbora

Druga sjednica Odbora održana je na temu pripreme za treći krug Peer Reviewa, Stručne ocjene usklađenosti s Kodeksom prakse europske statistike 2021. – 2023.

Stručne ocjene usklađenosti služe kao mehanizam za ocjenu usklađenosti svih statističkih sustava država članica Europskoga statističkog sustava (uključujući Hrvatski statistički sustav) sa 16 načela Kodeksa prakse europske statistike. Dobivene preporuke namijenjene su poboljšanju i daljnjem razvoju nacionalnih statističkih sustava Europske unije.

Sjednica Odbora održana je u proširenom sastavu. Osim članova sudjelovali su i gosti, drugi predstavnici nositelja službene statistike, radi sveobuhvatnije i kvalitetnije razmjene znanja i iskustva u povodu nadolazeće aktivnosti provođenja trećega kruga Peer Reviewa.

Tijekom sjednice gospodin Mario Vlajčević, voditelj Službe statistike kaznenog pravosuđa i socijalne zaštite u Državnom zavodu za statistiku, a ujedno i nacionalni sukoordinator za provođenje Peer Reviewa, predstavio je osnovne informacije o provođenju postupka, svrsi i ciljevima Peer Reviewa, na koga se primjenjuje te njegov opseg i glavna obilježja. Pojasnio je upitnike za samoprocjenu Državnog zavoda za statistiku te ostalih nositelja službene statistike. Predstavljen je i hodogram aktivnosti te potencijalne preporuke, koje su ujedno teme za daljnju raspravu i razvoj statističkog sustava.

S obzirom na to da je Eurostat stavio naglasak na veće sudjelovanje ostalih nositelja službene statistike u trećem krugu Peer Reviewa, u odnosu na drugi krug, svi nositelji pozvani su na sudjelovanje, osim u slučaju opravdanog razloga, za što je potrebno dostaviti pisano obrazloženje.

Predstavnik Hrvatske narodne banke najavio je izuzeće HNB-a, kao nositelja službene statistike, od trećega kruga Peer Reviewa, s obzirom na to da je ujedno i član Europskog sustava središnjih banaka, koji ima kompatibilan, ali opet zaseban sustav kontrola kvalitete koji podliježe drugoj pravnoj osnovi. Drugi članovi Odbora najavili su sudjelovanje u trećem krugu Peer Reviewa te je dogovoren način daljnje razmjene informacija i dokumentacije, kao i radnih sastanaka tijekom procesa

Članovi Odbora složili su se s tim da će nadolazeći postupak samoprocjene i Peer Reviewa biti korisno iskustvo za daljnje aktivnosti rada Odbora i razvoja nacionalnog sustava službene statistike.