Što je razina klasifikacije?

Struktura klasifikacije (verzija klasifikacije ili varijanta klasifikacije) može se sastojati od jedne ili više razina. U hijerarhijski uređenoj klasifikaciji elementi svih razina, osim one najviše (najagregiranije), agregiraju se do najbliže više razine. Linearna klasifikacija ima samo jednu razinu.