Što je KLASUS?

KLASUS je alat za sve korisnike klasifikacija koji na jednome mjestu nudi mogućnost pregledavanja i pretraživanja klasifikacija prema nazivima i šiframa, omogućuje prikazivanje pojedinačnih elemenata klasifikacija, njihove nazive, objašnjenja ili indekse, ako postoje, kao i tablica veza među različitim verzijama klasifikacija te pruža mogućnost preuzimanja klasifikacija u više formata sa svim razinama i elementima klasifikacije.