Međunarodna raščlamba integriranog sustava klasifikacija djelatnosti i proizvoda − ISCAP

Kratica ISCAP akronim je engleskog naziva The Integrated System of Classifications of Activities and Products.
ISCAP je konceptualno dovršen sredinom osamdesetih godina 20. stoljeća i temelj je za revizije i harmonizaciju međunarodnih statističkih klasifikacija.

ISCAP, s aspekta međunarodne harmonizacije klasifikacija, razlikuje sljedeće tri razine:
 • svjetsku razinu, reguliranu uglavnom preporukama UN-a
 • europsku razinu, reguliranu propisima EU-a
 • nacionalnu razinu, reguliranu nacionalnim propisima (ovdje je uključena i razina RH).

Gledajući namjenu klasifikacija, ISCAP-om su obuhvaćene sljedeće vrste klasifikacija:
 • klasifikacije ekonomskih djelatnosti
 • središnje klasifikacije proizvoda i usluga
 • klasifikacije proizvoda koje služe kao najmanji ''građevni'' elementi i klasifikacije za posebna istraživanja koje su povezane sa središnjim klasifikacijama proizvoda.

Prema navedenim namjenama, o kojima je trebalo voditi računa pri izradi ISCAP-a, utvrđeni su i temeljni koncepti koji obuhvaćaju sljedeće:
 • reviziju i harmonizaciju klasifikacija djelatnosti UN-a i EU-a (ISIC/NACE)
 • povezivanje klasifikacija djelatnosti s klasifikacijama proizvoda (ISIC/CPC, NACE/CPA)
 • harmoniziranje proizvodno orijentirane klasifikacije proizvoda i klasifikacije proizvoda za vanjsku trgovinu (HS/SITC, CN/PRODCOM)
 • razvoj središnje klasifikacije proizvoda (CPC/UN-a, CPA/EU-a)
 • integraciju HS-a kao najmanjega ''građevnog'' elementa
 • uspostavljanje određene razine detaljnosti.

Shematski prikaz međunarodne raščlambe integriranog sustava klasifikacija djelatnosti i proizvoda − ISCAP