Revizija klasifikacije NACE

Promjene u gospodarstvu, kao i kontinuirani tehnološki razvoj, rezultiraju stvaranjem novih djelatnosti i proizvoda koje mogu zamijeniti postojeće djelatnosti i proizvode. Takve promjene koje se događaju u društvu podrazumijevaju stalni izazov za kreiranje statističkih klasifikacija. Svaka revizija klasifikacije, posebno ako uključuje strukturne promjene, dovodi do prekida u vremenskim serijama.

Revizije se odnose na sve klasifikacije integriranog sustava ekonomskih klasifikacija. Glavni kriteriji za reviziju jesu:
  • relevantnost za aktualnu svjetsku ekonomiju
  • bolja usporedivost s drugim nacionalnim i međunarodnim klasifikacijama
  • kontinuitet s njezinim prethodnim verzijama.