Povijesni pregled razvoja Nacionalne klasifikacije djelatnosti, 1994. – 2001.

NKD je nacionalna klasifikacija svih ekonomskih djelatnosti u RH, koja je izrađena krajem 1994. na temelju klasifikacije NACE Rev. 1 EU-a. Uveden je u statistički sustav RH Zakonom o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NN, br. 98/94.) i Odlukom o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NN, br. 6/95.) kao pravna podloga za obvezatnu primjenu od 1. siječnja 1995.

Primjena NKD-a isključivo za statističke svrhe utvrđena je člankom 9. navedenog Zakona, s napomenom da ne može biti osnovica za određivanje prava i obveza pravnih ili fizičkih osoba. NKD-om su utvrđeni okvir i smjernice cjelovitog procesa preobrazbe statistike RH radi potpunog usklađivanja s europskim statističkim standardima i kriterijima.

Početkom 1997. izrađene su revidirane verzije NKD-a (NN, br. 3/97. i 7/97.) i tada je počela njegova sustavna primjena u svim statističkim istraživanjima Državnog zavoda za statistiku. 

NKD je statistički standard koji je, prema Zakonu o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti, obvezatan za prikupljanje, upisivanje, obradu, objavljivanje i diseminaciju statističkih podataka RH. Isto je tako obvezatan standard za razvrstavanje poslovnih subjekata (pravnih i fizičkih osoba), kao i za vođenje administrativnih i poslovnih registara u RH.

NKD nije opći, nego je isključivo statistički standard, što znači da nije obvezatna njegova primjena za nestatističke svrhe. Stoga je donesen Pravilnik o razvrstavanju poslovnih subjekata prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NN, br. 22/95.), na temelju koje su preregistrirani svi poslovni subjekti koji su se registrirali do 1. siječnja 1995. Poslovnim subjektima koji su počeli s poslovanjem tijekom 1995. izvorno su dodijeljene i djelatnosti NKD-a.Preregistracijom poslovnih subjekata postavljen je temelj za početak statističke primjene NKD-a u nekim statističkim istraživanjima već 1995., iako je njezina cjelovita primjena uglavnom ostvarena 1997.