Što je tablica veze?

Tablica veze izražava odnos između različitih verzija ili varijanti iste klasifikacije ili između verzija ili varijanti različitih klasifikacija.

U prvom slučaju tablica veze povezuje dvije verzije ili varijante klasifikacije kako bi se olakšalo uspoređivanje tijekom vremena. U drugom slučaju tablica veze izražava odnos između različitih klasifikacija. Veze su dvosmjerne.