Revizije međunarodnih statističkih ekonomskih klasifikacija

Revizije međunarodnih statističkih klasifikacija uključuju cjelovit pregled potreba korisnika, kao i konceptualne osnove i korisničke alate koji se odnose na razvoj, izradu i primjenu klasifikacija.

Razlozi revizija međunarodnih statističkih klasifikacija uglavnom su višestruki. Klasifikacijski sustavi s vremena na vrijeme zahtijevaju posuvremenjivanje klasifikacijskih struktura.

Promjene u strukturi gospodarstva tijekom vremena dovode do stvaranja novih djelatnosti, proizvoda i usluga ili do povećanja važnosti određenih ekonomskih područja djelatnosti koji zahtijevaju detaljniji pristup.

Jedan od glavnih zadataka međunarodnih i nacionalnih statističkih tijela jest pratiti promjene koje se događaju u gospodarstvu i društvu, a za koje se za potrebe vođenja različitih politika, prikupljaju i sistematiziraju statistički podaci. Ovisno o rezultatima provedenih analiza pristupa se revizijama statističkih klasifikacija, kada god se procijeni da je to nužno. Uglavnom se raspravlja samo o dodatnim metodološkim pitanjima koja određuju jesu li nova rješenja bolja. Razmaci između revizija ne smiju biti predugački, s obzirom na to da se važnost klasifikacije s vremenom smanjuje, ali niti prekratki zbog negativnih učinaka koje bi revizije mogle imati na usklađenost vremenskih serija.

Opći ciljevi revizija jesu sljedeći:
  • uklanjanje nedostataka u postojećim verzijama klasifikacija iz sustava ISCAP
  • odražavanje promjena u tehnologiji ili organizaciji gospodarstva
  • udovoljavanje novim i stalnim zahtjevima za različitim podacima
  • postizanje veće usporedivosti ili usklađenosti između različitih klasifikacija (prije svega ISIC – NACE – NAICS, ali i ANZICS, JSIC i NatSIC).

Revizija klasifikacije NACE