Shematski prikaz međunarodne raščlambe integriranog sustava klasifikacija djelatnosti i proizvoda − ISCAP


Shema međunaodne raščlambe 2023.


ISIC
ISIC je međunarodna standardna klasifikacija ekonomskih djelatnosti koja omogućuje razvrstavanje jedinica prema djelatnostima koje obavljaju. Kategorije ISIC-a opisane su na najdetaljnijoj razini (razredi) prema onome što je, u većini zemalja, uobičajena kombinacija djelatnosti koje obavljaju statističke jedinice.

ISIC se koristi za prikupljanje, obradu i prezentiranje statističkih podataka o ekonomskim djelatnostima na svjetskoj razini te pruža okvir za međunarodnu usporedbu nacionalnih statistika.Povezanost s ostalim klasifikacijama: SITC, CPC, COFOG, NACE, CPA, HS, NKD i KPD


NACE​
NACE je statistička klasifikacija ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici koja pruža okvir za prikupljanje i prikazivanje velikog broja statističkih podataka prema ekonomskim djelatnostima, ponajprije u području ekonomskih statistika, ali i u ostalim statističkim područjima.

Izveden je iz Međunarodne standardne industrijske klasifikacije svih ekonomskih djelatnosti (ISIC) i premda je dezagregiraniji od ISIC-a, s njim je potpuno usklađen te se može smatrati njegovom europskom verzijom.Povezanost s ostalim klasifikacijama: ISIC, CPA, PRODCOM, SITC, CN, NKD, KPD, NIP i NIPUM


CPC​
Središnja klasifikacija proizvoda jest klasifikacija proizvoda koja se preporučuje za svjetsku primjenu i ima pet hijerarhijskih razina. Obuhvaća i robu i usluge, s tim da se roba definira na temelju elemenata Harmoniziranog sustava. Ne postoji modularni odnos s osnovnom klasifikacijom za uslužni sektor jer je CPC prva klasifikacija koja je osmišljena na kao dio revizije iz 90-ih i uključuje sve usluge.


CPA
CPA europska je verzija Središnje klasifikacije proizvoda UN-a (CPC-a). Dok je CPC samo preporučena klasifikacija, CPA je, međutim, pravno obvezujuća klasifikacija u EU. CPA se razlikuje od CPC-a jer je detaljniji i ima drugačiju strukturu. Struktura CPA temelji se na ekonomskom podrijetlu proizvoda, s okvirom koji se temelji na klasifikaciji NACE.Povezane klasifikacije: ISIC, CPC, HS, NACE, PRODCOM, KN, NKD, KPD, NIP i NIPUM


CN
CN je klasifikacija roba koja se koristi unutar EU-a za potrebe statistike robne razmjene. Njome se također koristi Glavna uprava za oporezivanje i carinsku uniju Europske komisije za potrebe carine. Klasifikaciju održava Eurostat za statističke potrebe i Glavna uprava za oporezivanje i carinsku uniju za tarifne potrebe te je kao Uredba Vijeća obvezujuća za države članice EU-a.

Klasifikacija se temelji na Harmoniziranom sustavu (HS-u). CN je uveden 1998. zajedno s HS-om.Povezane klasifikacije: HS, CPC, CPA, ISIC, NACE, SMTK, PRODCOM, CT, KPD, NIP i NKD


PRODCOM
PRODCOM je naziv za proizvodne statistike EU-a iz područja rudarstva i vađenja, prerađivačke industrije te distribucije električne energije, plina i vode Statističke klasifikacije ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici (NACE).Naslovi PRODCOM Lista izvedeni su iz Harmoniziranog sustava (HS-a) ili Kombinirane nomenklature (CN-a), što omogućuje usporedbe između proizvodnih statistika i statistike vanjske trgovine. Naslovi PRODCOM-a označeni su osmeroznamenkastom šifrom, čijih je prvih šest znamenaka, u pravilu, identično šifri CPA. PRODCOM List je, prema tome, povezan i konzistentan sa središnjom klasifikacijom proizvoda.