Turistička aktivnost stanovništva RH

Koliko često putuje domaće stanovništvo, zašto, kamo i kada odlazi na putovanja, koliko traju putovanja i koliko se na njima troši, samo su neka od pitanja na koja odgovor daje istraživanje Turistička aktivnost stanovništva Republike Hrvatske.

Riječ je o istraživanju koje se provodi svaka tri mjeseca, a njime se prikupljaju podaci o privatnim i poslovnim putovanjima stanovništva Republike Hrvatske u zemlji i inozemstvu izvan uobičajenog mjesta boravka, bila riječ o posjetu rodbini i prijateljima, odlasku u vikendicu, kupnju, skijanje, odmor u toplicama ili pak o odlasku na edukaciju, seminar ili slično.

Primjerice, u siječnju 2024. prikupljaju se podaci o putovanjima s kojih su se stanovnici Hrvatske vratili u listopadu, studenome i prosincu 2023., a za ispitanike koji nisu odlazili na putovanja podaci o glavnim razlozima neodlaska, kao što su nedostatak financijskih sredstava, zdravstveni razlozi te obiteljske ili poslovne obveze.

Metodom slučajnog uzorka iz baze fiksnih i mobilnih telefonskih brojeva izabrane su 22 tisuće kućanstava/osoba kojima se javio anketar Državnog zavoda za statistiku te s njima obavio telefonsko intervjuiranje uz podršku računala. Istraživanje obuhvaća osobe u dobi od 15 i više godina.
Tajnost prikupljenih podataka zajamčena je Uredbom br. 223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o europskim statistikama i Zakonom o službenoj statistici (NN, br. 25/20.), što podrazumijeva da Državni zavod za statistiku podatke obrađuje i objavljuje ih kao zbirne te da iz tih podataka neće biti moguće prepoznati osobu koja je sudjelovala u istraživanju.

Sve zemlje članice Europske unije prema Uredbi EU za statistiku turizma br. 692/2011 obvezne su provoditi ovo istraživanje prema istoj metodologiji, što omogućuje usporedivost podataka među zemljama članicama. Podaci za sve zemlje članice EU dostupni su na mrežnim stranicama Eurostata u području turizma.

Rezultati istraživanja primjenjuju se za procjenu važnosti turizma u našoj nacionalnoj ekonomiji, za različite ekonomske analize i prognoze te kao kvalitetna podloga za donošenje različitih politika u području turizma. Na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku možete pronaći rezultate istraživanja Turistička aktivnost stanovništva Republike Hrvatske.

Rezultati istraživanja Turistička aktivnost stanovništva Republike Hrvatske u 2023. dostupni su pod poveznicom. U tijeku je prikupljanje podataka o putovanjima u 2024., točnije tijekom srpnja prikupljamo podatke o putovanjima u drugom tromjesečju 2024.


Najvažniji doprinos istraživanju jest aktivno sudjelovanje ispitanika kao pružatelja podataka. Stoga vas pozivamo da, ako ste izabrani u uzorak ili ako budete dijelom istraživanja u budućnosti, odvojite vrijeme te odgovorite na pitanja. Vaši su odgovori potrebni za izradu pouzdane statistike o putovanjima osoba koje žive u Hrvatskoj.

Letak

Ogledni primjer Ankete