Anketa o radnoj snazi (ARS)

Kolika je stopa zaposlenosti, kolika je stopa nezaposlenosti, a koliki udio radne snage u radno sposobnom stanovništvu? Odgovore na ta i mnoga druga pitanja iz područja tržišta rada već 26 godina daje nam Anketa o radnoj snazi, najsveobuhvatnije istraživanje o obilježjima tržišta rada u Republici Hrvatskoj, koje se provodi na uzorku slučajno odabranih privatnih kućanstava.

Cilj je tog istraživanja prikupiti podatke o zaposlenim i nezaposlenim osobama koje čine radnu snagu, osobama izvan radne snage (npr. umirovljenicima, studentima, kućanicama) te o njihovim demografskim, obrazovnim, socioekonomskim i drugim obilježjima. U 2024. godini, u okviru Ankete o radnoj snazi, osobama u dobi od 15 do 34 godine postavit će se i nekoliko dodatnih pitanja na temu „Mladi na tržištu rada“.

Istraživanje se provodi u skladu sa standardima Međunarodne organizacije rada (ILO) i metodologijom Statističkog ureda Europske unije (Eurostata), a upravo je primjena jedinstvene metodologije jamstvo usporedivosti podataka među državama, posebice državama članicama Europske unije.

Anketa o radnoj snazi provodi se neprekidno cijele godine - podaci se prikupljaju svakog tjedna, a objavljuju svaka tri mjeseca. Svako kućanstvo izabrano u uzorak bit će anketirano u dva uzastopna tromjesečja te će nakon stanke od dva sljedeća tromjesečja ponovo biti anketirano u još dva uzastopna tromjesečja, dakle ukupno četiri puta u godinu i pol dana.

Anketiranje provode ovlašteni anketari Državnog zavoda za statistiku s pomoću prijenosnih računala ''licem u lice'' ili telefonom iz Centra za telefonsko anketiranje. Svako izabrano kućanstvo najavnim je pismom unaprijed obaviješteno o dolasku odnosno telefonskom pozivu anketara. Najavnom pismu priložen je i informativni letak s detaljnijim informacijama o istraživanju. U 2022. je u istraživanju sudjelovalo oko 18 tisuća privatnih kućanstava, odnosno oko 38 tisuća osoba u dobi od 15 i više godina koje su živjele u tim kućanstvima.

Rezultati ovog istraživanja vrlo su važni za potrebe odlučivanja o gospodarskim i socijalnim pitanjima na nacionalnoj i europskoj razini, primjenjuju se za kreiranje i praćenje politika i ciljeva zapošljavanja, u znanstvenim analizama te u informiranju šire javnosti o stanju i trendovima na tržištu rada u Republici Hrvatskoj.

Na temelju Zakona o službenoj statistici (NN, br. 25/20.) zajamčena je tajnost i anonimnost svih podataka koje ispitanici daju o sebi i o članovima svoga kućanstva. Prikupljeni podaci koriste se isključivo u zbirnom obliku za svrhe službene statistike te iz njih nije moguće prepoznati pojedino kućanstvo ili osobu koja je sudjelovala u istraživanju.

Posljednji objavljeni podaci za Anketu o radnoj snazi dostupni su u Priopćenju „Aktivno stanovništvo u Republici Hrvatskoj u 2023. - godišnji prosjek“.

Svim odabranim kućanstvima, ili onima koja tek budu odabrana, unaprijed zahvaljujemo na sudjelovanju.

Letak

Anketni upitnik