Anketa o dohotku stanovništva (ADS)

Anketa o dohotku stanovništva provodi se svake godine od ožujka do lipnja.

Njezin je cilj prikupiti podatke o demografskim obilježjima, ekonomskoj aktivnosti i obrazovnom statusu članova kućanstava, njihovim primanjima, brizi o vlastitom zdravlju i djeci, financijskim i materijalnim uvjetima te o ostalim aspektima životnih uvjeta kućanstava.

U istraživanju 2023. metodom slučajnog odabira izabrano je više od 12 tisuća privatnih kućanstava. Njih su u razdoblju od ožujka do lipnja posjetili ovlašteni anketari Državnog zavoda za statistiku.

Sudjelovanje u Anketi važno je radi budućega kreiranja socijalnih politika, znanstvenih analiza, usporedbi statističkih pokazatelja dohotka s državama članicama EU-a te informiranja javnosti o socijalnom napretku.

Za sve koji su sudjelovali, ili će sljedećih godina biti izabrani u uzorak, važno je istaknuti da sudjelovanjem u Anketi pridonose izračunu službenih statističkih pokazatelja o siromaštvu i socijalnoj isključenosti stanovništva te praćenju statistike dohotka u Republici Hrvatskoj, koja je usporediva s podacima EU-a.

Rezultati Ankete primjenjuju se za kreiranje socijalnih politika na lokalnoj, nacionalnoj i europskoj razini, u znanstvenim analizama i međunarodnim usporedbama te u informiranju šire javnosti o stanju socijalnog napretka, odnosno napretka u borbi protiv siromaštva.

Anketa o dohotku stanovništva usklađena je s uredbama Europske unije i metodologijom Eurostata te je na razini Europske unije obvezatno istraživanje za sve zemlje i referentni izvor podataka kojim se omogućuje praćenje i usporedivost statistike dohotka, siromaštva i socijalne isključenosti.

Istraživanje provode ovlašteni anketari Državnog zavoda za statistiku u svim županijama i u Gradu Zagrebu. Svaki ovlašteni anketar ima službenu iskaznicu Državnog zavoda za statistiku, koju je na zahtjev kućanstva dužan pokazati.

Istraživanje se provodi na temelju Zakona o službenoj statistici (NN, br. 25/20.), koji jamči povjerljivost i anonimnost prikupljenih podataka, što znači da će se svi prikupljeni podaci koristiti isključivo u zbirnom obliku za svrhe službene statistike te da neće biti moguće prepoznati pojedino kućanstvo ili osobu koja je sudjelovala u istraživanju.

Rezultati posljednje provedene Ankete o dohotku stanovništva u 2023., dostupni su u Priopćenju i Statistici u nizu pod naslovom Pokazatelji siromaštva i socijalne isključenosti u 2023.
Anketa o dohotku stanovništva 2024. provodi se od travnja do kraja lipnja 2024., a njeni rezultati bit će dostupni u ožujku 2025. godine.

Svim odabranim kućanstvima, ili onima koja će biti odabrana, unaprijed zahvaljujemo na sudjelovanju.

Letak

Anketni upitnik