Anketa o raspolaganju vremenom (ARV)

Koliko vremena ljudi troše na plaćeni posao, kućanske poslove, brigu o obitelji, osobnu njegu, dobrovoljni rad, društveni život, putovanja i slobodno vrijeme, samo su neki od zanimljivih podataka koje ćemo saznati zahvaljujući Anketi o raspolaganju vremenom.

Cilj joj je prikupiti statističke podatke o tome kako osobe provode vrijeme radnim danima i danima odmora, kojim se aktivnostima bave i koliko im vremena posvećuju te o socioekonomskim obilježjima članova kućanstva. Rezultati Ankete, koja je prvi put provedena od 21. studenoga 2022. do 26. studenoga 2023. na inicijalnom uzorku od 4 680 kućanstava u Republici Hrvatskoj, pružit će informacije potrebne u području kreiranja socijalnih politika, u različitim znanstvenim analizama i međunarodnim usporedbama te općenito za informiranje šire javnosti.

Anketu su proveli ovlašteni anketari Državnog zavoda za statistiku u svim županijama i u Gradu Zagrebu, a pri dolasku u kućanstvo anketar je bio dužan pokazati službenu iskaznicu kojom je ovlašten za provedbu tog istraživanja te članovima kućanstva objasniti način sudjelovanja u njemu.

Važno je istaknuti da su svi prikupljeni podaci statistički povjerljivi i službena tajna te se koriste isključivo za statističke svrhe, što u praksi znači da će biti objavljeni kao zbirni i iz njih neće biti moguće prepoznati odgovore osoba koje su sudjelovale u istraživanju.

Objava rezultata planira se 16. prosinca 2024. u obliku Priopćenja. 


Individualni upitnik

Upitnik za kućanstvo

Dnevnik