Anketa o sigurnosti

Anketa o sigurnosti prvi je put u Republici Hrvatskoj provedena u razdoblju od listopada 2022. do kraja veljače 2023. u suradnji s agencijom za istraživanje tržišta Ipsos.

Cilj Ankete bio je prikupiti statističke podatke koji će odgovoriti na pitanje u kojoj se mjeri stanovnici osjećaju sigurno u okružju u kojem žive i rade.

Ti podaci pomoći će u pružanju informacija potrebnih u području kreiranja socijalnih i sigurnosnih politika, u različitim znanstvenim analizama i međunarodnim usporedbama te općenito u informiranju šire javnosti o stanju osobne sigurnosti.

Ovo istraživanje provedeno je u dvije faze u cijeloj Republici Hrvatskoj na ukupnom uzorku od 23 tisuće ispitanika u dobi od 18 do 74 godine. Na upitnik je odgovorilo 27,2% ispitanika.
U prvoj fazi istraživanja, u listopadu 2022., Anketa o sigurnosti provodila se isključivo elektroničkim putem, tako da su ispitanici sami popunili anketni upitnik (provedba prema metodi CAWI). U slučaju da to nisu učinili do spomenutog datuma, u drugoj fazi, u razdoblju od 1. studenoga 2022. do 15. veljače 2023., nazvao ih je anketar agencije Ipsos (provedba metodom CATI). I u toj je drugoj fazi ispitanik, ako nije želio sudjelovati prema metodi CATI, i dalje mogao sudjelovati u istraživanju, prema metodi CAWI.
Anketa o sigurnosti provodi se na temelju Zakona o službenoj statistici (NN, br. 25/20.). Ističemo da su podaci koji se prikupljaju o fizičkim osobama, a mogu se izravno ili neizravno dovesti u vezu s pojedinom fizičkom osobom, statistički povjerljivi i službena su tajna te se koriste isključivo za statističke svrhe.
Također, Anketa se provodi na temelju standardne metodologije koju je razvio Statistički ured Europske unije (Eurostat), a provedbu je financirala Europska unija.

Rezultati provedene Ankete dostupni su pod poveznicom, dok nacionalna objava slijedi 16. prosinca 2024. u obliku Priopćenja.

Provedba novog istraživanja ovisi o daljnjem razvoju na razini EU-a jer trenutačno nije regulirana postojećim zakonodavstvom Europske unije, jednako kao i periodika te provedbe. Državni zavod za statistiku sudjelovat će u daljnjem organizacijskome i metodološkom razvoju ovog istraživanja na razini Europske unije, među ostalim i kao član stručne skupine koju je za tu svrhu uspostavio Statistički ured Europske unije.

Ako ste sudjelovali, ili ako tek uđete u uzorak u idućem istraživanju, zahvaljujemo na sudjelovanju jer ste tako pomogli prikupiti vrijedne podatke.