Anketa o potrošnji kućanstava (APK)

Koliko kućanstva prosječno troše na hranu? Koliki su prosječni izdaci za stanovanje? Koliko kućanstava ima perilicu posuđa? To su samo neka od pitanja na koja odgovore daje Anketa o potrošnji kućanstava, koja se provodi svake tri godine. Posljednja se provodila cijele 2022. i obuhvatila je 5 697 kućanstava izabranih metodom slučajnog uzorka.

Anketom o potrošnji kućanstava prikupljaju se podaci o socioekonomskim obilježjima kućanstava, izdacima za osobnu potrošnju te uvjetima stanovanja i trajnim dobrima. U tom istraživanju sudjeluju privatna kućanstva izabrana metodom slučajnog uzorka, a ono spaja dva načina sudjelovanja. Dnevnikom o potrošnji, koji vodi izabrano privatno kućanstvo za razdoblje od 14 dana, prikupljaju se podaci o svakodnevnim izdacima za hranu, piće i duhan te proizvode za osobnu higijenu i čišćenje stana, novine i časopise, dok se intervjuom prikupljaju podaci o drugim raznovrsnim izdacima kućanstva.
Podaci se primjenjuju za praćenje mjera vezanih za gospodarsku i socijalnu politiku, analizu potrošačkih navika i životnog standarda stanovništva i međunarodne usporedbe.

Ako je vaše kućanstvo sudjelovalo u istraživanju u 2022., ili ako bude izabrano u neki od budućih uzoraka, ne brinite se jer je tajnost vaših podataka zajamčena Zakonom o službenoj statistici (NN, br. 25/20.). Podaci se upotrebljavaju samo za statističke svrhe te se ne objavljuju individualni podaci o kućanstvu ili osobi. Primjerice, Anketa o potrošnji kućanstava za 2019. dala nam je podatak da je perilicu posuđa imalo 50,4% kućanstava, no ne i koja su to kućanstva jer se podaci objavljuju kao zbirni za cijelu Hrvatsku.

Rezultati posljednje provedene Ankete o potrošnji kućanstava u 2022. dostupni su u priopćenju Osnovne karakteristike potrošnje kućanstava u 2022., dok je novo istraživanje planirano za 2026.

Pozivamo vas da, ako budete uključeni u uzorak u sljedećim istraživanjima, sudjelujete i pomognete nam prikupiti podatke o potrošnji kućanstava.

Letak