Istraživanje o obrazovanju odraslih

Budući da sudjelovanje odraslih osoba u obrazovanju, osposobljavanju i učenju u kontekstu cjeloživotnog učenja postaje sve važnije, svakih šest godina provodimo Istraživanje o obrazovanju odraslih kako bi se pratile promjene i napredak u tom području.

Osim u Republici Hrvatskoj, istraživanje se paralelno provodi i u svim zemljama članicama Europske unije (Adult Education Survey - AES).

Posljednje istraživanje provodilo se od 15. studenoga 2022. do 13. veljače 2023. na slučajno odabranom uzorku od osam tisuća stanovnika Republike Hrvatske u dobi od 18 do 69 godina. Cilj je bio prikupiti podatke o sudjelovanju odraslih osoba u formalnome i neformalnom obrazovanju te o neformalnom učenju, ali i teškoćama koje su ih spriječile da sudjeluju u spomenutim aktivnostima.

Istraživanje je provedeno u dvije faze. Prva faza provedena je metodom osobnog intervjuiranja s pomoću računala, a druga faza metodom telefonskog anketiranja koje su obavljali ovlašteni anketari Državnog zavoda za statistiku.

Svi prikupljeni podaci statistički su povjerljivi i službena su tajna te će se koristiti isključivo za statističke svrhe i objaviti kao zbirni, stoga iz njih neće biti moguće prepoznati odgovore osobe koja je sudjelovala u istraživanju.

Rezultati posljednjeg istraživanja objavljeni su u priopćenju Anketa o obrazovanju odraslih u 2022., dok je provedba novoga planirana za 2028.
 
Anketni listić