Istraživanje o primjeni informacijskih i komunikacijskih tehnologija (IKT) u kućanstvima i kod pojedinaca

Istraživanje o primjeni informacijskih i komunikacijskih tehnologija (IKT) u kućanstvima i kod pojedinaca provodi se svake godine u drugom tromjesečju.

Njegov je cilj izmjeriti raširenost upotrebe računala i ostalih informacijsko-komunikacijskih tehnologija prikupljajući podatke o broju osoba u Republici Hrvatskoj koje su korisnici interneta i o tome za koje svrhe upotrebljavaju internet te prikupiti i pružiti informacije o računalnoj i informacijskoj pismenosti hrvatske populacije. Ti su podaci važan izvor za provođenje politike u području informacijskog društva u Republici Hrvatskoj i EU. Rezultati provedene ankete uvijek se objavljuju u prosincu za tekuću godinu.

U istraživanju 2023. sudjelovalo je 5 497 privatnih kućanstava izabranih metodom slučajnog odabira. Uzoračka jedinica je kućanstvo, a iz svakoga kućanstva nasumičnim se odabirom anketira jedan član kućanstva u dobi od 16 do 74 godine starosti. Podaci su se 2023. prikupljali na dva načina: ispitanici su se samostalno anketirali ispunjavanjem elektroničkog upitnika ili bi se s njima provodilo asistirano telefonsko anketiranje.

Istraživanje se provodi na temelju Zakona o službenoj statistici (NN, br. 25/20.), koji jamči povjerljivost i anonimnost prikupljenih podataka, što znači da će se svi prikupljeni podaci koristiti isključivo u zbirnom obliku za svrhe službene statistike te da neće biti moguće prepoznati pojedino kućanstvo ili osobu koja je sudjelovala u istraživanju.

Ako ste sudjelovali u posljednjem istraživanju, ili ako budete izabrani u nekoj od sljedećih godina, zahvaljujemo i ističemo da nam sudjelovanjem pomažete da dobijemo kvalitetne statističke podatke koji će koristiti državnim institucijama za pripremu i praćenje informatizacije u Republici Hrvatskoj te znanstvenicima i stručnjacima koji proučavaju to područje.

Letak

Upitnik