Anketna istraživanja

Dodatne informacije o anketnim istraživanjima u kojima podatke prikupljamo od pojedinaca i kućanstava.

Koliko, kada i zašto putujemo, kakve su nam potrošačke navike, kakvi su uvjeti u kojima živimo, koliko smo radno aktivni i kakve su nam radne navike, kako provodimo slobodno vrijeme? Odgovore na ta, ali i dodatna pitanja daju podaci dobiveni s pomoću anketnih istraživanja u kojima podatke prikupljamo od pojedinaca i kućanstava. Tako možemo proizvesti niz ključnih pokazatelja vezanih za tržište rada, potrošačke navike i životni standard stanovništva, stanje socijalnog napretka odnosno napretka u borbi protiv siromaštva te niz drugih pokazatelja. Sve te informacije važne su za donošenje različitih odluka i mjera vezanih za gospodarsku i socijalnu politiku te praćenje provedbe mjera i programa, ali i za znanstvena istraživanja, međunarodne usporedbe itd.

Proces anketiranja provodimo s pomoću tri metode: terenskim prikupljanjem s pomoću prijenosnog računala (CAPI - Computer-Assisted Personal Interviewing), popunjavanjem elektroničkih obrazaca (CAWI - Computer-Assisted Web Interviewing) te telefonskim intervjuiranjem iz pozivnog centra (CATI - Computer-Assisted Telephone Interviewing). Anketiranje na terenu i u pozivnom centru provode posebno obučeni anketari - zaposlenici koji, uz općenitu, prolaze i metodološku obuku za svako pojedino anketno istraživanje na kojem rade. Ako se intervjuiranje provodi na terenu, pri dolasku u kućanstvo ovlašteni anketar je dužan pokazati iskaznicu Državnog zavoda za statistiku.

Svi ispitanici izabrani u uzorak, bez obzira na metodu anketiranja, prije početka provedbe istraživanja  dobivaju najavno pismo sa svim informacijama o istraživanju i svojem sudjelovanju u njemu.

Službeni telefonski broj pozivnog centra CATI Državnog zavoda za statistiku je (01) 48 93 410. S tog broja anketari nazivaju fiksne i mobilne brojeve privatnih kućanstava ili osoba u Hrvatskoj koje su metodom slučajnog uzorka izabrane za sudjelovanje u anketnom istraživanju radi prikupljanja kvalitetnih statističkih podataka. 

Važno je napomenuti da Zakon o službenoj statistici (NN, br. 25/20.) jamči povjerljivost i tajnost prikupljenih podataka. Podatke obrađuje Državni zavod za statistiku, a rezultati se objavljuju u zbirnom obliku. To znači da se podaci o pojedinom kućanstvu ili pojedincu ne objavljuju niti je kućanstvo ili osobu koja je sudjelovala u istraživanju, zbog agregiranog oblika u kojem se ti podaci prikazuju, moguće iz njih prepoznati.

Aktivnim sudjelovanjem u anketnim istraživanjima pridonosite boljoj kvaliteti prikupljenih podataka, stoga svim pojedincima i kućanstvima  unaprijed zahvaljujemo.
 

Više o anketnim istraživanjima koja provodimo:
   

Dodatne informacije o procesu provedbe anketnih istraživanja Državnog zavoda za statistiku - što prethodi prikupljanju podataka, kako se procjenjuje potreba za nekim statističkim pokazateljima, procesu anketiranja, ali i o zaštiti podataka - saznajte iz teksta Anketna istraživanja - od prvog pitanja do konačnog podatka.