Sustav upravljanja kvalitetom

Sustav upravljanja kvalitetom skup je poslovnih procesa i funkcija usmjerenih na stalno poboljšanje kvalitete radi ispunjavanja korisničkih očekivanja i zahtjeva.

Uspostavljeni sustav upravljanja kvalitetom omogućuje organizaciji osiguravanje sustava praćenja i kontinuirani rad na njegovu poboljšanju te definiranje i primjenu najboljih metoda u danom trenutku. Pomaže u otkrivanju ''praznog hoda'' u organizaciji, nedostataka u komunikaciji te prijenosu praktičnih znanja unutar Državnog zavoda za statistiku.

Dobar sustav upravljanja kvalitetom pomaže utvrđivanju zastarjelih postupaka, daje prijedloge za unaprjeđenje njihove kvalitete te pruža dragocjene povratne informacije koje se mogu upotrijebiti za dodatno unaprjeđenje rezultata.

Sustav upravljanja kvalitetom kontinuirano se provjerava sa stajališta osnovnih procesa i potprocesa Državnog zavoda za statistiku na način opisan u nastavku teksta.

Razina Državnog zavoda za statistiku
Uravnotežen pristup svim procesima i potprocesima kontinuirano se provodi na razini Državnog zavoda za statistiku. Potpuno upravljanje kvalitetom kao koncept s pet stupova ključ je za postizanje kvalitetnih poslovnih rezultata.


                                          


Razina glavnoga proizvodnog procesa
Dosljedni, isplativi i uhodani proizvodni procesi zajedno s logistikom razvijaju se i održavaju kao jedan glavni proces, vodeći računa o tome da na njihovu provedbu utječu statističke metode, alati, podaci, metapodaci, softverski programi i statistički priručnici.

Razina statističkog procesa
Statistička istraživanja čine skup potprocesa glavnoga statističkoga proizvodnog procesa. Provjeravanjem svakoga statističkog procesa prema GSBPM-u utvrđuje se funkcioniraju li potprocesi za pojedino statističko istraživanje optimalno. Kako bi Državni zavod za statistiku bio uspješan, nije dovoljno samo kontinuirano unapređivati pojedine statističke procese, nego je potrebno kontinuirano razvijati sve poslovne procese na razini Državnog zavoda za statistiku. Kontinuiranim praćenjem, analizom i unapređivanjem svakoga pojedinoga poslovnog procesa stvaraju se preduvjeti za kvalitetno cjelokupno poslovanje Državnog zavoda za statistiku.

Smjernice
Cilj je stvaranje integriranog sustava upravljanja aktivnostima (kvalitete) u kojem su načela kvalitete ugrađena u statističke procese i proizvode. Kvaliteta statističkih procesa i proizvoda može se pratiti izvještajima o kvaliteti koji su objavljeni u skladu sa strukturom Programa publiciranja.
Važni ciljevi kvalitete koji utječu na cijelu organizaciju ugrađeni su u strateške ciljeve, pri čemu su sastavni dio planiranja, praćenja i izvještavanja o svakoj pojedinoj aktivnosti.

Motivirani i kompetentni zaposlenici razumiju strateške ciljeve Državnog zavoda za statistiku, što bitno poboljšava njihovu realizaciju. Može se reći da se primjenom potpunog upravljanja kvalitetom uključuje svaki pojedinac unutar organizacijskog sustava radi kontinuiranog praćenja i unapređivanja kvalitete cjelokupnog poslovanja.

 
Izvori:
1.   Kodeks prakse europske statistike
2.   Opća revizijska politika Državnog zavoda za statistiku
3.   Zajednički okvir kvalitete Europskoga statističkog sustava
4.   Primjena modela potpunog upravljanja kvalitetom u Državnom zavodu za statistiku
5.   Smjernice za kvalitetu
6.   Politika kvalitete
7.   Politika povjerljivosti
8.   Politika diseminacije
9.   Politika informacijske sigurnosti
10. Priručnik za izvještaje o kvaliteti i metapodacima ESS-a 
11. Priručnik za izračun pokazatelja kvalitete