Pojmovnik i kratice

Budući da je dogovorena i opće prihvaćena terminologija jedan od osnovnih uvjeta za efikasno upravljanje kvalitetom te daljnji razvoj, sastavljen je pojmovnik termina iz područja kvalitete koji sadrži 293 termina iz područja upravljanja statističkom kvalitetom. Za svaki engleski termin dan je prijevod istog na hrvatski uz kratko objašnjenje značenja svakog, također na hrvatskom i engleskom jeziku.
 
Pojmovnik za kvalitetu

KRATICE 
 
  • ESMS      Euro SDMX Metadata Structure
  • ESQRS    ESS Standard for Quality Reports Structure
  • GSBPM   Generic Business Process Model
  
ESMS se temelji na Euro SDMX metapodatkovnoj strukturi (ESMS). Cilj mu je dokumentirati metodologije, kvalitetu i statističke proizvodne procese u cjelini.
ESS standard za kvalitetu Izvješća strukture (ESQRS) sadržava opis i prikaz statističkih pojmova metapodataka koji će se koristiti za pružanje detaljnih informacija za procjenu kvalitete podataka.