Izvještavanje o kvaliteti

Državni zavod za statistiku redovito dostavlja izvještaje o kvaliteti prema predlošcima koje za svako područje statistike propisuje odgovarajuća organizacijska jedinica Eurostata. Razvijen je predložak koji se temelji na strukturama ESMS, ESQRS i SIMS. Kako bi se proizveli cjeloviti izvještaji o kvaliteti, uzimajući u obzir sve pokazatelje kvalitete, Državni zavod za statistiku pripremio je Priručnik za izračun pokazatelja kvalitete.
 
Uloga izvješćivanja o kvaliteti bit će dodatno naglašena u nadolazećem razdoblju kako bi se korisnicima statističkih podataka osigurao pristup odgovarajućim metapodacima koji opisuju kvalitetu statističkih rezultata radi ispravnog tumačenja i korištenja tih rezultata. Nadalje, Državni zavod za statistiku kao proizvođač statističkih podataka izvješćivanjem o kvaliteti statističkih istraživanja javnosti će staviti na raspolaganje informacije o primjeni visokih standarda kvalitete na svim razinama statističkih procesa. U tome umnogome pomaže izrađena baza kvalitete koja sadržava podatke za izvješćivanje prema strukturama ESMS, ESQRS i SIMS, odnosno izvještaji o kvaliteti koji su dostupni na internetskim stranicama Državnog zavoda za statistiku.

Preporuka Komisije 2023/397 o referentim metapodacima i izvješćima o kvaliteti za europski statistički sustav
Popis propisa o kvaliteti i izvještavanju o kvaliteti
Priručnik za izvještaje o kvaliteti i metapodacima Europskoga statističkog sustava  
Predložak za izvještavanje o kvaliteti
Priručnik za izračun pokazatelja kvalitete
Kontrolna lista za voditelje statističkih istraživanja (DESAP)
Kontrolna lista za voditelje statističkih istraživanja (DESAP)_sažeta verzija
Elektronička DESAP kontrolna lista
Elektronički DESAP korisnički priručnik
Izvještaji o kvaliteti prema statističkim područjima

 

Izradu internetske stranice u području Izvještaja o kvaliteti prema statističkim područjima sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.


Sadržaj izvještaja o kvaliteti prema statističkim područjima isključiva je odgovornost Državnog zavoda za statistiku.


www.strukturnifondovi.hr

https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-ucinkoviti-ljudski-potencijali-2014-2020/