Kodeks prakse europske statistike

Kodeks prakse europske statistike - revidirano izdanje 2017.

Kodeks prakse europske statistike prvi je put usvojio Odbor za statistički program (SPC) 2005. Kodeks je revidirao Odbor za europski statistički sustav (ESSC) u 2011. i 2017. godini; ESSC je potvrdio posljednju reviziju 16. studenoga 2017. Revidirani kodeks ima 16 načela koja se tiču institucionalnog okruženja, statističkih procesa i statističkih rezultata. Kodeks ima za cilj osigurati da su statistike proizvedene unutar Europskog statističkog sustava (ESS) relevantne, pravodobne i točne te da su u skladu s načelima profesionalne neovisnosti, nepristranosti i objektivnosti. Skup pokazatelja najbolje prakse i standarda za svako načelo pruža smjernice i referencu za ocjenu primjene Kodeksa.

Kodeks prakse europske statistike