Zajednički okvir kvalitete Europskoga statističkog sustava

Izdanje iz 2019. (verzija 2.0) Okvira za osiguranje kvalitete Europskoga statističkog sustava (ESS QAF) oslanja se na reviziju Kodeksa prakse europske statistike (ES CoP) iz 2017. i usklađuje se s njome. Uz opća načela upravljanja kvalitetom, ES CoP i ESS QAF čine zajednički okvir kvalitete ESS-a na temelju kojeg se razvijaju, proizvode i diseminiraju visokokvalitetne europske statistike.
Ovaj samoregulativni zajednički okvir kvalitete nadopunjuje opsežni pravni okvir ESS-a koji se temelji na Uredbi (EZ) br. 223/2009 o europskoj statistici, koja pak proizlazi iz Ugovora o funkcioniranju Europske unije. Visokokvalitetna europska statistika i usluge razvijaju se, proizvode i diseminiraju u vrlo čvrstu zakonskome i kvalitativnom okviru.
 

Cilj i ciljana skupina ESS QAF-a

ESS QAF jest prateći dokument čiji je cilj pomoć u provedbi ES-ova Kodeksa prakse. Kao i ES-ov Kodeks prakse, Okvir za osiguranje kvalitete ESS-a primjenjuje se na statistička tijela ESS-a, koja se sastoje od Statističkog ureda Europske unije (Eurostata), nacionalnih statističkih ureda (NSI-ja) i ostalih nacionalnih tijela (ONA) koja su odgovorna za razvoj, proizvodnju i diseminaciju europske statistike. U nekim Načelima Kodeksa prakse ES-a, pokazateljima i metodama, alatima, praksama ESS QAF-a, pojam "druga statistička tijela" treba shvatiti kao "druga statistička tijela izvan Eurostata i NSI-ja", tj. ONA-e.
ESS QAF jest skup metoda, alata i dobrih praksi koje se predlažu za upotrebu i/ili se već upotrebljavaju u (nekim) statističkim tijelima Europskoga statističkog sustava, gdje su se pokazali korisnima. Cilj ESS QAF-a jest nadograditi Kodeks prakse ES-a pružanjem smjernica i primjera u obliku detaljnijih metoda i alata te dobrih praksi za (prilično) zahtjevna načela i pokazatelje Kodeksa prakse ES-a. U skladu sa samoregulacijskom prirodom zajedničkog okvira kvalitete ESS-a, te metode, alati i dobre prakse nisu obavezujući i stoga ih statistička tijela nisu obvezna primjenjivati. Navedene metode, alati i dobre prakse pokazuju kako se Kodeks prakse ES-a može primjenjivati u svakodnevnom radu statističkog tijela, vodeći brigu o nacionalnim okolnostima.
 

Organizacija i razvoj ESS QAF-a

Predložene metode, alati i dobre prakse prepoznaju se na institucionalnoj i statističkoj razini procesa/rezultata, odražavajući najprikladniju razinu njihova usvajanja, primjene i/ili upotrebe. Pri nabrajanju prelaze iz opće perspektive u konkretniji i detaljniji opis. Mora se istaknuti da se određena metoda, alat ili dobra praksa (u malo izmijenjenoj formulaciji) mogu primijeniti na nekoliko pokazatelja, a takva ponovljivost metoda, alata i dobrih praksi ESS QAF-a katkad se postiže namjerno jer se oslanja na pristup koji se primjenjuje u Kodeksu prakse europske statistike.
Trenutačnu verziju 2.0 ESS QAF pripremila je Radna skupina QAF ESS-a, podskupina Radne skupine za kvalitetu u statistici, te Eurostat, a odobrio ju je Odbor Europskoga statističkog sustava u svibnju 2019. Inspirirao ga je revidirani ES-ov Kodeks prakse, Uredba br. 223/2009 o europskoj statistici, dva kruga ESS-ovih recenzija, rezultati i lekcije naučeni u ESS-ovim Projektima primjene vizije, trenutačna statistička praksa članova ESS-a te druge međunarodne inicijative i razvoji, kao što je Opći zakon o službenoj statistici (UNECE) i Smjernice za modernizaciju statističkog zakonodavstva (UNECE).
Dok Opći zakon o službenoj statistici (GLOS) daje preporuke za razvoj čvrste pravne osnove za funkcioniranje nacionalnoga statističkog sustava i izradu visokokvalitetnih službenih statistika u kontekstu zemalja istočne Europe, Kavkaza i srednje Azije, Radna skupina UNECE-a, osnovana radi izrade dokumenta smjernica, svoj je rad izgradila na GLOS-u. Smjernice za modernizaciju statističkog zakonodavstva prepoznaju zajedničke elemente statističkog zakonodavstva i određuju njihove predviđene ishode radi poticanja zemalja koje žele usporediti ili ažurirati pravni okvir svojega nacionalnoga statističkog sustava (NSS), uzimajući u obzir da su statistički sustavi u različitim zemljama organizirani na različite načine. Kad god ESS QAF upućuje na međunarodne smjernice o zakonodavstvu, mogu se konzultirati ta dva dokumenta.
 

Budući razvoj ESS QAF-a

ESS QAF ostaje otvoren za daljnja ažuriranja u prikupljanju metoda, alata i dobre prakse i u tom će kontekstu pomno pratiti razvoj Kodeksa prakse europske statistike u budućnosti.

Zajednički okvir kvalitete Europskoga statističkog sustava