Generički model statističkog poslovnog procesa

Uzimajući u obzir sve odrednice kvalitete u statistici, Državni zavod za statistiku odlučio je primijeniti prilagođeni model GSBPM jer iscrpno opisuje i definira skup poslovnih procesa potrebnih za izradu službene statistike. Navedeni model pruža standardni okvir i jedinstvenu terminologiju kojima se omogućuje modernizacija statističkih proizvodnih procesa te razmjena metoda i komponenata. Također se primjenjuje za integraciju podataka i standardizaciju metapodataka, kao predložak za procesne dokumentacije, za usklađivanje statističkih računalnih infrastruktura, za osiguranje okvira za procjenu procesa kvalitete te daljnja poboljšanja.
 
Na temelju strukture GSBPM modela DZS je proveo analizu mogućnosti njegove primjene u hrvatskome statističkom sustavu te se na temelju analiza pripremio prilagođeni model. Prilagođeni model GSBPM primijenjen je kao temelj za stvaranje standardnog predloška za pripremu dokumentacije o statističkim istraživanjima.
 
Predložak se koristi za opisivanje i dokumentiranje svakoga statističkog istraživanja na standardiziran i usklađen način. Isto tako, dopunit će standardne izvještaje o kvaliteti pri određivanju razine kvalitete. GSBPM je kao model osmišljen neovisno o izvoru podataka te prilagođen potrebama hrvatskoga statističkog sustava, tako da se može koristiti za opis i procjenu kvalitete procesa na temelju anketa, popisa stanovništva, administrativnih evidencija i ostalih nestatističkih ili kombiniranih izvora podataka.
 
Upute za kvalitetu prema generičkom modelu
Opis statističkih procesa prema generičkom modelu
Predložak za opis statističkih procesa prema generičkom modelu