Koja su glavna obilježja RAMON-a?

Glavna obilježja ovog alata jesu sljedeća:
  • korištenje UNICODE-a
  • korištenje skupa znakova UNICODE omogućuje pohranu i diseminaciju informacija na bilo kojem jeziku
  • višejezičnost diseminiranih informacija: kad god je to moguće ili dostupno informacije su na raspolaganju na svim jezicima na kojima postoje. To se posebno odnosi na neke klasifikacije koje su dostupne na 20 jezika.
  • moćna tražilica RAMON pretražuje sve objekte učitane u bazi podataka i prikazuje sve pronađene rezultate bez obzira na kategoriju metapodataka u kojoj su objekti pronađeni.
  • Izgled je prilagođen vrsti objavljenih metapodataka; način na koji se informacije prikazuju na zaslonu ovisi o vrstama metapodataka; na primjer, tezaurus će poštivati osnovne međunarodne standarde koji se koriste za prezentaciju tih podataka (osnovni pojmovi, opsežniji pojmovi itd.).