Europski statistički sustav (ESS)

Odluke o planiranju i implementaciji politika EU-a zasnivaju se na pouzdanoj i usporedivoj statistici. Kako bi se osigurala usporediva statistika na razini EU-a, osnovan je Europski statistički sustav (u nastavku teksta: ESS), koji predstavlja partnerstvo između Eurostata (Statističkog ureda Europske unije), nacionalnih statističkih ureda i ostalih nacionalnih autoriteta statistike odgovornih za razvoj, proizvodnju i diseminaciju europske statistike u svakoj državi članici.
 
ESS uključuje države Europskoga gospodarskog prostora (EEA − European Economic Area: države članice EU-a, Lihtenštajn, Norveška i Island) te Švicarsku.
 
Države članice prikupljaju podatke i kompiliraju statistiku i za nacionalne potrebe i za potrebe EU-a. ESS funkcionira kao mreža u kojoj je Eurostatova uloga usklađivanje statistike u bliskoj suradnji s nacionalnim statističkim tijelima, kako bi se omogućili razvoj, proizvodnja i diseminacija europske statistike, odnosno raspoloživost visokokvalitetne službene statistike na nacionalnoj i europskoj razini.