Popis 2021.

Prvi digitalni Popis stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj.


 
Popis stanovništva, kućanstava i stanova 2021. - Prvi rezultati
 • Popisane osobe, kućanstva i stambene jedinice, prvi rezultati Popisa 2021. prema statističkim regijama 2. razine i županijama
 • Popisane osobe, kućanstva i stambene jedinice, prvi rezultati Popisa 2021. po naseljima
 • Popisane osobe, kućanstva i stambene jedinice, prvi rezultati Popisa 2021. po gradskim četvrtima grada Zagreba
 • Stanovništvo prema starosti i spolu, prvi rezultati Popisa 2021. po županijama

Preuzmi
Popis stanovništva, kućanstava i stanova 2021. - Stanovništvo
Popis stanovništva, kućanstava i stanova 2021. - Stanovništvo - po naseljima
 • Stanovništvo prema starosti i spolu po naseljima, Popis 2021.
 • Stanovništvo prema starosti i spolu po gradskim četvrtima grada Zagreba, Popis 2021.

Preuzmi
Popis stanovništva, kućanstava i stanova 2021. - Stanovništvo - po gradovima/općinama
 • Stanovništvo prema narodnosti po gradovima/općinama, Popis 2021.
 • Stanovništvo prema vjeri po gradovima/općinama, Popis 2021.
 • Stanovništvo prema državljanstvu po gradovima/općinama, Popis 2021.
 • Stanovništvo prema materinskom jeziku po gradovima/općinama, Popis 2021.
 • Osobe koje su se izjasnile kao kršćani ili vjernici, prema vjerskoj zajednici, po gradovima/općinama, Popis 2021.
 • Kontingenti stanovništva po gradovima/općinama, Popis 2021.
 • Najčešća prezimena po gradovima/općinama, Popis 2021.
 • Stanovništvo staro 15 i više godina prema najvišoj završenoj školi, starosti i spolu po gradovima/općinama, Popis 2021.
 • Stanovništvo prema pohađanju škole i spolu po gradovima/općinama, Popis 2021.
 • Žene stare 15 i više godina prema starosti i broju živorođene djece po gradovima/općinama, Popis 2021.
 • Stanovništvo staro 15 i više godina prema zakonskome bračnom stanju, starosti i spolu po gradovima/općinama, Popis 2021.
 • Stanovništvo staro 15 i više godina prema ekonomskoj aktivnosti, starosti i spolu po gradovima/općinama, Popis 2021.
 • Zaposleni prema zanimanju, starosti i spolu po gradovima/općinama, Popis 2021.
 • Zaposleni prema područjima djelatnosti, starosti i spolu po gradovima/općinama, Popis 2021.
 • Zaposleni prema položaju u zaposlenju, starosti i spolu po gradovima/općinama, Popis 2021.
 • Stanovništvo prema migracijskim obilježjima i spolu po gradovima/općinama, Popis 2021.
 • Stanovništvo prema mjestu rođenja i spolu po gradovima/općinama, Popis 2021.

Preuzmi
Popis stanovništva, kućanstava i stanova 2021. - Stanovništvo - po županijama
 • Stanovništvo prema starosti (pojedinačne godine) i spolu po županijama, Popis 2021.
 • Najčešća muška i ženska imena prema godini rođenja osobe po županijama, Popis 2021.
 • Stanovništvo staro 15 i više godina prema zakonskome bračnom stanju, starosti i spolu po županijama, Popis 2021.
 • Stanovništvo staro 15 i više godina prema vrsti zajednice u kojoj osoba živi, starosti i spolu po županijama, Popis 2021.
 • Stanovništvo staro 15 i više godina prema zakonskome bračnom stanju, vrsti zajednice u kojoj osoba živi i spolu po županijama, Popis 2021.
 • Stanovništvo u samačkim kućanstvima prema starosti, spolu i zakonskome bračnom stanju po županijama, Popis 2021.
 • Stanovništvo prema starosti, spolu, tipu kućanstva i statusu u obitelji po županijama, Popis 2021.

Preuzmi
Popis stanovništva, kućanstava i stanova 2021. - Stanovništvo - Republika Hrvatska
 • Stanovništvo prema narodnosti - detaljna klasifikacija, Popis 2021.
 • Stanovništvo prema zemlji državljanstva - detaljna klasifikacija, Popis 2021.
 • Stanovništvo prema materinskom jeziku - detaljna klasifikacija, Popis 2021.
 • Stanovništvo prema narodnosti i vjeri, Popis 2021.
 • Stanovništvo prema narodnosti, starosti i spolu, Popis 2021.

Preuzmi
Popis stanovništva, kućanstava i stanova 2021. - Stanovništvo - najveći gradovi, općine i naselja
 • Stanovništvo u najvećim gradovima, općinama i naseljima, Popis 2021.

Preuzmi
Popis stanovništva, kućanstava i stanova 2021. - Stanovništvo - zbirni pregledi
 • Županije, površina, stanovništvo, gradovi, općine i naselja, Popis 2021.
 • Gradovi prema broju stanovnika, Popis 2021.
 • Općine prema broju stanovnika, Popis 2021.
 • Naselja prema broju stanovnika, Popis 2021.

Preuzmi
Popis stanovništva, kućanstava i stanova 2021. - Kućanstva i obitelji
Popis stanovništva, kućanstava i stanova 2021. - Kućanstva i obitelji - po gradovima/općinama
 • Privatna kućanstva prema broju članova po gradovima/općinama, Popis 2021.
 • Privatna kućanstva prema tipu i broju članova po gradovima/općinama, Popis 2021.
 • Obitelji prema tipu i broju članova po gradovima/općinama, Popis 2021.
 • Privatna kućanstva prema broju članova i osnovi korištenja stambene jedinice po gradovima/općinama, Popis 2021.

Preuzmi
Popis stanovništva, kućanstava i stanova 2021. - Kućanstva i obitelji - po županijama
 • Institucionalna kućanstva prema broju članova po županijama, Popis 2021.
 • Obitelji s djecom prema tipu obitelji i broju djece prema starosti po županijama, Popis 2021.
 • Obitelji prema tipu i broju članova po županijama, Popis 2021.
 • Kućanstva prema osnovi korištenja i vlasništvu stana po županijama, Popis 2021.

Preuzmi
Popis stanovništva, kućanstava i stanova 2021. - Stambene jedinice
Popis stanovništva, kućanstava i stanova 2021. - Stambene jedinice - po gradovima/općinama
 • Stanovi prema načinu korištenja po gradovima/općinama, Popis 2021.
 • Stambene jedinice prema broju kućanstava i članova kućanstava po gradovima/općinama, Popis 2021.
 • Nastanjeni stanovi prema broju soba i vlasništvu po gradovima/općinama, Popis 2021.
 • Nastanjeni stanovi prema pomoćnim prostorijama i instalacijama po gradovima/općinama, Popis 2021.

Preuzmi
Popis stanovništva, kućanstava i stanova 2021. - Stambene jedinice - po županijama
 • Stanovi za odmor prema broju soba po županijama, Popis 2021.

Preuzmi
Popis stanovništva, kućanstava i stanova 2021. - Stambene jedinice - Republika Hrvatska
 • Nastanjeni stanovi prema godini gradnje, vrsti zgrade i broju kućanstava u stanu, Popis 2021.

Preuzmi
Podaci iz prošlih popisa
 • Prosječna starost stanovništva, popisi 1953. - 2021.
 • Indeks starenja i koeficijent starosti, popisi 1953. - 2021.
 • Stanovništvo prema narodnosti, popisi 1971. - 2021.
 • Stanovništvo prema vjeri, popisi 2001. - 2021.
 • Stanovništvo prema materinskom jeziku, popisi 1991. - 2021.
 • Stanovništvo staro 15 i više godina prema najvišoj završenoj školi i spolu, popisi 1961. - 2021.
 • Privatna kućanstva prema broju članova, popisi 1953. - 2021.

Preuzmi