Samopopisivanje


Koje je bilo razdoblje provedbe samopopisivanja (faza CAWI)?

Samostalno popisivanje stanovništva na portalu e-Građani provodilo se od 13. do 26. rujna 2021.Kako su se građani mogli popisati?

U procesu samopopisivanja građani su imali mogućnost digitalnim putem ispuniti upitnike o svom stanu i kućanstvu te o svim članovima kućanstva.

Za svako kućanstvo jedna referentna osoba davala je sve podatke, odnosno od e-ispitanika se očekivalo popunjavanje upitnika identifikacijskim podacima, podacima o kućanstvu, stanu te podacima za sve članove kućanstva. Naknadne izmjene i popisivanje dodatnih članova kućanstva nakon što je popisnica predana i zaključana nisu bile moguće u fazi CAWI.

Popisni upitnik CAWI sastojao se od sljedećih dijelova:
  • identifikacijski podaci
  • podaci o kućanstvu
  • podaci o stanu
  • podaci o osobama.
Uspješno popunjen popisni upitnik CAWI za kućanstvo sadržavao je ispravno unesene identifikacijske podatke, podatke o kućanstvu, stanu te podatke za minimalno jednu osobu (odnosilo se na osobu koja ispunjava upitnik u slučaju da je ta osoba jedini član kućanstva).

Sadržaj u popisnici CAWI e-ispitanik mogao je mijenjati sve dok je nije zaključao i poslao.Kako se moglo pristupiti samopopisivanju?

Na mrežnoj stranici https://Popis2021.hr trebalo je kliknuti na poveznicu samopopisivanje koja je osobu preusmjerila na portal e-Građani.

Elektronička usluga NIAS-a (Nacionalnoga identifikacijskoga i autentifikacijskog sustava) zatražila je autentifikaciju i pristup osobnim podacima.

Kada je osoba kliknula na ikonu ''Pristajem'', izabrala je vjerodajnicu, registrirala se, pročitala je uvjete upotrebe, potvrdila je da je punoljetna i mogla je početi sa samopopisivanjem.Što nakon samostalnog popisivanja?

Nakon uspješnog zaključavanja i slanja popisnice e-ispitanik prijavom u sustav za samopopisivanje mogao je vidjeti samo jedinstvenu šifru generiranu u trenutku predaje popisnice koja je služila kao dokaz o uspješnoj predaji popisnice i koju je e-ispitanik dao popisivaču pri terenskom popisivanju.Tajnost podataka

Prema Zakonu o Popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine (NN, br. 25/20. i 34/21.) i Zakonu o službenoj statistici (NN, br. 25/20.), svi podaci prikupljeni Popisom 2021. tajni su i upotrebljavat će se isključivo za statističke svrhe.