Probni popisDržavni zavod za statistiku proveo je Probni popis stanovništva, kućanstva i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine. (u nastavku teksta: Probni popis).

Cilj testiranja novih načina prikupljanja podataka bio je provjera pripremljenih metodoloških, organizacijskih i informatičkih rješenja u prikupljanju i obradi popisnih podataka kako bi se pravodobno i na primjeren način pripremila provedba te otklonili eventualni nedostaci u provedbi Popisa 2021. na cijelom području Republike Hrvatske.

Probni popis proveden je na dva načina:
  1. samopopisivanjem – popunjavanjem elektroničkog upitnika prijavom u sustavu e-Građani
  2. terenskim popisivanjem – angažiranjem popisivača za popunjavanje popisnog upitnika s pomoću prijenosnih računala.

Od 1. do 7. ožujka 2021. kućanstva su se mogla samostalno popisati (samopopisivanjem), a od 8. do 15. ožujka 2021. popisivanje je provodio popisivač (anketar) dolaskom na adresu kućanstva.

Za provedbu Probnog popisa odabrano je 50 popisnih krugova u četiri županije i Gradu Zagrebu.

Sudjelovanje odabranih kućanstava u Probnom popisu omogućilo je unapređenje kvalitete prikupljanja podataka, što je pomoglo Državnom zavodu za statistiku da dobije kvalitetne informacije radi unapređenja kvalitete podataka i ispitivanja novih mogućnosti za učinkovitije prikupljanje podataka Popisa 2021.

Prema Zakonu o službenoj statistici (NN, br. 25/20.), svi podaci prikupljeni ovim probnim istraživanjem tajni su i upotrebljavaju će se isključivo za statističke svrhe.

Surađujući u ovome probnom istraživanju, pomogli ste da Državni zavod za statistiku dobije kvalitetne informacije radi unapređenja kvalitete podataka i ispitivanja novih mogućnosti za učinkovitije prikupljanje podataka Popisa 2021.