Popisni upitnikPopisni upitnik jest elektronički oblik upitnika kojim se prikupljaju podaci o osobama, kućanstvima i stanovima. Ispunjava se na hrvatskom jeziku i latiničnim pismom. U nastavku teksta možete pristupiti oglednom primjeru popisnog upitnika na hrvatskom jeziku.

POPISNI UPITNIK 2021.