Klasifikacija prostornih jedinica za statistiku (NUTS)

Klasifikacija prostornih jedinica za statistiku (NUTS) prijevod je naziva koji potječe iz francuskog jezika u značenju Nomenclature des Unités territoriales statistiques, a poznat i pod nazivom Nomenklatura prostornih jedinica za statistiku. Riječ je o geografskom standardu koji se koristi za statističku raščlambu ekonomskih površina država članica EU-a na tri regionalne razine određenih razreda stanovništva. Utemeljen je kako bi se omogućilo prikupljanje, kompiliranje i diseminacija usklađenih regionalnih statistika u EU (npr. podaci o regionalnim računima, demografiji, tržištu rada i informacijskom društvu). Klasifikacija NUTS osnova je za primjenu regionalnih politika u državama članicama EU-a. Osim toga, bitna je za analizu društveno-ekonomskog razvoja regija. Klasifikacija NUTS uvedena je Uredbom (EZ) br. 1059/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. svibnja 2003. Stupila je na snagu 11. srpnja 2003. i zamijenila je prethodnu verziju Nomenklature prostornih jedinica za statistiku (NUTS), koju je uspostavio Eurostat u suradnji s nacionalnim statističkim uredima.

Informacije o NUTS-u dostupne su na mrežnoj stranici Eurostata
https://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/background.

NUTS 2021 klasifikacija za Hrvatsku preuzeta s mrežnih stranica Eurostata​