Službenik za zaštitu osobnih podataka

Telefon: (+385 1) 48 06 133
Elektronička pošta: zastitapodataka@dzs.hr