Podaci za znanstvene svrhe

Državni zavod za statistiku omogućuje znanstvenicima i znanstvenim organizacijama pristup statističkim podacima za svrhu provođenja znanstveno₋istraživačkih aktivnosti. Pristup podacima uređen je u skladu s odredbama Pravilnika o uvjetima i načinu pristupa i korištenja povjerljivih statističkih podataka Državnog zavoda za statistiku za znanstvene svrhe (NN, br. 5/23.) te s pravilima i internim procedurama kojima je cilj primjena načela statističke povjerljivosti.

Zahtjev za pristup povjerljivim statističkim podacima za znanstvene svrhe mogu podnijeti:
 
  • istraživački subjekti – pravne osobe koje obavljaju znanstveno₋istraživačku djelatnost ili znanstveno₋istraživačke jedinice unutar pravne osobe koje moraju biti samostalne i neovisne u oblikovanju znanstvenih zaključaka te odvojene od područja djelovanja pravnih osoba kojima pripadaju.

Zahtjeve za pristup povjerljivim statističkim podacima za znanstvene svrhe razmatra Odbor za statističku povjerljivost Državnog zavoda za statistiku.
 

Kontakt:
Telefon: (+385 1) 48 06 154, (+385 1) 48 93 511
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr


Obrasci