Podaci za znanstvene svrhe

Državni zavod za statistiku omogućava znanstvenicima i znanstvenim organizacijama pristup statističkim podacima u svrhu provođenja znanstvenoistraživačkih aktivnosti. Pristup podacima uređen je u skladu s odredbama Pravilnika o uvjetima i korištenju povjerljivih statističkih podataka za znanstvene svrhe (Narodne novine, broj 137/2013.), te pravilima i internim procedurama koje imaju za cilj osigurati primjenu načela statističke povjerljivosti.

Zahtjev za pristup povjerljivim statističkim podacima za znanstvene svrhe mogu podnijeti:
  • istraživački subjekti – pravne osobe upisane u registar znanstvenih organizacija pri nadležnome registarskom tijelu u Republici Hrvatskoj u skladu s posebnim propisima ili pravne osobe koje se nalaze na popisu priznatih istraživačkih subjekata Europske komisije (Eurostata) koji provode statističke analize za znanstvene svrhe, u skladu s posebnim propisima EU-a, i
  • samostalni istraživači – znanstvenici upisani u registar znanstvenika pri nadležnome registarskom tijelu u Republici Hrvatskoj u skladu s posebnim propisima koji samostalno podnose zahtjev za pristup podacima za znanstvene svrhe.

Zahtjeve za pristup povjerljivim statističkim podacima za znanstvene svrhe razmatra Odbor za statističku povjerljivost Državnog zavoda za statistiku.

Kontakt:
Telefon: (+385 1) 48 06 154, (+385 1) 48 93 511
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
 
Obrasci