Prikupljanje podataka za statističke svrhe

Statistička povjerljivost je jedno od temeljnih načela službene statistike kojim se osigurava dostupnost pouzdanih statističkih pokazatelja kao i povjerenje ispitanika odnosno davatelja podataka. Zaštita podataka preduvjet je povjerenja koje Državni zavod za statistiku mora osigurati pri prikupljanju podataka.

Da bismo mogli ispuniti osnovnu svrhu službene statistike i proizvoditi pouzdane statističke podatke, prikupljeni podaci moraju biti što je moguće iscrpniji, a to se može postići kada su ispitanici sigurni da će se s podacima koji se odnose na njih postupati na odgovarajući način uzimajući u obzir provođenje potrebnih mjera zaštite.

U skladu s odredbom članka 20. stavka 4. Uredbe (EZ) br. 223/2009 o europskoj statistici i odredbom članka 71. Zakona o službenoj statistici, Državni zavod za statistiku poduzima sve potrebne regulatorne, administrativne, tehničke i organizacijske mjere kako bi se omogućila fizička i logička zaštita povjerljivih podataka.