Tehnička pitanja o internetskim stranicama

Telefon: (+385 1) 48 06 196
Telefaks: (+385 1) 48 17 403
Elektronička pošta: web@dzs.hr