Registar poslovnih subjekata

Telefon: (+385 1) 48 93 501
Telefaks: (+385 1) 48 17 396
Elektronička pošta: registar@dzs.hr

Radno vrijeme za rad sa strankama: ponedjeljak - petak od 8:30 do 15:30 sati

Za informacije o registraciji obrta obratite se Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja ili posjetite portor.gov.hr