Povjerljivi savjetnici

Bojan Kosalec
Telefon: (+385 1) 48 06 174
Telefaks: (+385 1) 48 17 666
Elektronička pošta: kosalecb
@dzs.hr

Mateja Jelušić
Telefon: (+385 42) 202 238
Elektronička pošta: jelusicm@dzs.hr

Mirna Majer
Telefon: (+385 31) 283 822
Elektronička pošta: majerm@dzs.hr

Josip Štambuk
Telefon: (+385 51) 323 751
Elektronička pošta: stambukj@dzs.hr

Milena Ćićerić
Telefon: (+385 21) 450 590
Elektronička pošta: cicericm@dzs.hr