Statistika javnih financija i fiskalnog izvješćivanja

Statistika javnih financija i fiskalnog izvješćivanja jest statistika koje daje pregled ključnih pokazatelja za utvrđivanje gospodarskog stanja države. Na temelju Pakta o stabilnosti i rastu EU-a, svaka država članica Europske unije obvezala se držati svoj deficit i dug ispod određenih granica: deficit opće države ne smije prijeći 3% njezina bruto domaćeg proizvoda (BDP), a njezin dug ne smije prijeći 60% BDP-a. Ako država članica Europske unije  ne poštuje ta ograničenja, aktivira se procedura prekomjernoga proračunskog manjka.