Europski sustav nacionalnih i regionalnih računa (ESA 2010)

Europski sustav nacionalnih i regionalnih računa (ESA 2010) odnosi se na harmoniziranu metodologiju koja se obavezno koristi u proizvodnji podataka o nacionalnim računima u Europskoj uniji. Jedinstvena metodologija na razini Europske unije iznimno je važna kako bi se ostvarila ujednačena, usporediva, pouzdana i osuvremenjena proizvodnja ekonomskih statistika u državama članicama Europske unije.

Više o ESA-i 2010 u Često postavljenim pitanjima

Dodatne informacije o ESA-i 2010 možete pronaći na internetskim stranicama Eurostata ESA 2010 - Novi Europski sustav nacionalnih i regionalnih računa
 

Metodološki priručnici ESA-e 2010 
U svim državama članicama Europske unije nacionalni računi sastavljaju se u skladu s metodološkim uputama ESA-e 2010 (EU Regulativa broj 549/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o Europskom sustavu nacionalnih i regionalnih računa Europske unije).

Dana 26. lipnja 2014. Europska komisija donijela je Provedbenu odluku o odobravanju državama članicama odstupanja povezanog s dostavom statistike u skladu s Uredbom (EU) br. 549/2013.

ESA 2010 zasniva se na metodologiji SNA 2008 (Sustav nacionalnih računa- methodology of the SNA 2008) koju je usvojio UN kao zajedničku predloženu preporuku pet međunarodnih institucija.

Na osnovi ESA-e 2010 razvijeni su priručnici i preporuke s više detalja, koji pružaju praktična rješenja pri primjeni općih metodoloških preporuka i osiguravaju istodobne jedinstvene pristupe rješenjima u svim državama članicama Europske unije.

Priručnik o promjenama iz ESA-e 95 u ESA-u 2010 Manual on the Changes from ESA 95 to ESA 2010

Priručnik o robi poslanoj u inozemstvo na obradu Manual on Goods Sent Abroad for Processing

Priručnik o mjerenju istraživanja i razvoja u ESA-i 2010 Manual on Measuring Research and Development in ESA 2010

Priručnik o cijenama i mjerenjima obuhvata u nacionalnim računima Handbook on Prices And Volume Measures in National Accounts

Vodič tehničke kompilacije za podatke o mirovinama u nacionalnim računima Technical Compilation Guide for Pension Data in National Accounts

Priručnik o deficitu i dugu države Manual on Government Deficit and Debt


Metodološka objašnjenja
Izvori i metode obračuna tromjesečnog bruto domaćeg proizvoda


Najave i prezentacije
Prvi podaci za Hrvatsku objavljeni su 10. rujna 2014. u sljedećim Priopćenjima:
12.1.5. Godišnji bruto domaći proizvod za brazdoblje 1995. - 2012. (ESA 2010)
12.1.1/2. Procjena tromjesečnog obračuna bruto domaćeg proizvoda u 2014. (ESA 2010)


Potpuni podaci za sve države članice Europske unije bit će dostupni do kraja 2014.

Prezentacija sa Konferencije za novinare povodom uvođenja metodologije ESA 2010 u nacionalne račune i objave procjene tromjesečnog obračuna bruto domaćeg proizvoda za drugo tromjesečje 2014.

Prezentacija: Procjena tromjesečnog obračuna BDP-a za prvo tromjesečje 2014., konačni godišnji BDP za 2012. te uvođenje ESA 2010 metodologije u nacionalne račune.

Priopćenje za javnost u povodu uvođenja novoga Metodološkog okvira za proizvodnju podataka nacionalnih računa ESA (2010)